Wednesday, 30 April 2008

Another Kent Video

Here's another Kent video clip. (I mentioned this group in an earlier post.) This song, Kräm (Så Nära Får Ingen Gå), is off of their second album, Verkligen. I like the lyrics, which can be found in both Swedish and English.

Lägg dig ner precis
som du alltid gör när
Jag vill ha min tunga där
du är, så nära att du blir våt
men så nära får ingen gå...

No comments: